Komentáře 28

Jaaaara | Fandíme filmu
Jaaaara | 2014-03-03 21:03:36 | 0 0
No, nevím, do jaké skupiny řadíš mě, ale já jsem se jen ohradil proti zmíněnému tvrzení o povětšinou silně věřící divácké skupině, následné další generalizaci a škatulkování. Sociologický rozbor dělat nemusíš, ale je zcela logické, že pokud se jedná o dohad vydávaný za jasnou věc, někdo se proti tvrzení ohradí. Dílčí výroky rozebírat očividně nechceš, tudíž to můžeme uzavřít...
Brousitch | Fandíme filmu
Brousitch | 2014-03-03 20:47:53 | 0 0
Co zatím Box Office dělám, tak jsem nikdy podrobně nerozebíral ani nezkoumal přesnou demografii návštěvníků, až teď zničehonic se ozvou čeští věřící, kterých se americké tržby a americké pojetí víry vůbec netýkají, ani by je článek neměl nijak urazit, protože jsem si odpustil jakékoliv laciné urážky Bible apod. Je to pro mě absolutně logický přístup, že film o superhrdinech se bude prodávat mladým mužům a film o Ježíšovi věřícím. Všechno mi pak potvrdily čerstvé články nejenom amerických deníků, které se zaobíraly tím, jak se věřící ze silně konzervativních kostelů mobilizují a anonymní dárci platí 16 000 lidem vstupenky. Fakt, že mi například pracovník Cinestaru řekne, že se během nasazení Babovřesk zvýšila v kinech návštěvnost lidí z nižších příjmových skupin, mi dává celkem dobrou představu o cílovce tohoto filmu a důvod, proč napsat do článku, že je tenhle druh filmů u takových lidí oblíbený, aniž bych potřeboval přesné sociologické šetření.
 | Fandíme filmu
Anonym | 2014-03-03 20:37:10 | 0 0
kdo by tohle do Liama před lety řekl...
Jaaaara | Fandíme filmu
Jaaaara | 2014-03-03 20:11:51 | 0 0
Brousitch: Ok, dáme debatu ;-)

Ale kolik takových, kteří "s sebou berou přátele, aby jim skrze film ukázali, jak je dokáže Bůh milovat" bylo reálně v kinech? (Ty nemáš ty statistiky z jednotlivých států, tudíž ani nevíš, zda to opravdu tolik bodovalo na Jihu - to že jsou tamější pastoři hodně slyšet můžeme číst taky tak, že se americká média tématu chopila - reálně tedy byli slyšet právě proto). Není to spíše jen velmi šikovný způsob, jakým žurnalisté mohou opětovně shrnout svůj zjednodušující pohled na religiozitu a zbožnost v USA? Myslím tím americké novináře, zpravidla liberály, kteří tradičně opovrhují kulturou států "biblického pásu". Určité ultrakřesťanské netradiční diváky jistě téma do kin dokopalo, možná i značné množství, leč většinu? To si skutečně nemyslím. Tvoje interpretace, pokud jsi ten film viděl (nebo jsi ji tedy musel odněkud zprostředkovaně přijmout), je rozhodně možná, ale neznamená to, že to tak je + že to tak ostatní čtou. Takový Bill Maher by s tvojí interpretací dozajista souhlasil :-)

A dále - což zcela nesouvisí s filmem - nesouhlasím s tvrzením, že "pro Američany je typické to, že svůj ateismus tají", neboť kupříkladu výzkumy Gallupova institutu jasně ukazují, že to není pravda. Ostatně počet Američanů bez víry se každým rokem zvyšuje (jen pro ilustraci - rok 2007 zhruba 16 procent - 2013 kolem 20 procent).

Poslední věc. Moc nechápu narážku (možná jsem to špatně pobral) "věřící - většina Američanů, co nechce být znevýhodněna". Myslím, že to hodně moc zkresluješ, neboť nejde v žádném případně o diskriminační koncept. Ba naopak, vysoká religiozita je typickou (dobrovolnou) charakteristikou americké společnosti, jak o tom mluví kupříkladu známý americký sociolog a politolog S. M. Lipset, politolog Samuel Huntington či český religionista Tomáš Halík. Ti lidé, až na výjimky (vnější nátlak), nejsou do víry nuceni, ona totiž tvoří integrální součást jejich identity. Ale současně se nejedná o jedinou charakteristiku "výjimečné americké identity", tudíž její absence nevylučuje jedince z "velké americké rodiny". Regionálně se to přirozeně liší, ale v obecné rovině je to tak, jak jsem napsal.
Brousitch | Fandíme filmu
Brousitch | 2014-03-03 18:28:11 | 0 0
Stojím si za svým vyjádřením. Co se týče čísel věřících v USA, ta bohužel použít nemohu, i kdyby se u vchodu lidé prokazovali, protože pro Američany je typické to, že svůj ateismus tají. Jinak to ale rozlouskl částečně Jaaaara. Ty lidi můžeme pro zjednodušení rozlišit do ateistů/agnostiků, věřících (většina Američanů, co nechce být znevýhodněna) a silně věřících (jih USA, silná komunita, časté návštěvy kostela). Právě ta poslední jmenovaná skupina byla v posledních dnech silně slyšet, když pastoři film mohutně propagovali, celé kostely (Lakewood v Houstonu) a denominace bookovaly lístky na půlnoční premiéry apod. Ten film je v podstatě silně zjednodušená verze Bible, která má upevnit víru konzervativců a v určitých případech i přilákat nové ovečky. Někteří lidé dokonce tvrdili, že s sebou berou přátele, aby jim skrze film ukázali, jak je dokáže Bůh milovat. Tohle nedělají Američané, kteří chodí také na Machry nebo Disneyovky.
Jaaaara | Fandíme filmu
Jaaaara | 2014-03-03 16:23:04 | 0 0
Anarvin: Inu, prostě nemůžu souhlasit, protože je to jen povrchní dohad... Prostě se neví, kdo na tom filmu opravdu byl, pouze se odhaduje (nicméně budiž, v USA to zřejmě věřící byli, když je tam 3/4 populace věřící). Ale o intenzitě náboženské víry diváků, kteří film navštívili, ta čísla nevypovídají zhola nic. A vůbec nechápu, proč by na to měli chodit jenom silně věřící. Já znám kopu lidí, kteří se na minisérii Bible dívali, přičemž věřící nejsou (včetně mě). Ano, lze něco předjímat, tematika může favorizovat určité skupiny obyvatel, ale automaticky tvrdit, že film je atraktivní jen pro povětšinou silně věřící diváky, prostě není správně. Navíc se jedná o americké tržby, proto je třeba brát v potaz i společenský kontext, kdy nelze aplikovat evropská měřítka na Spojené státy. Snímek přece může být hodnotný i pro jiné skupiny obyvatel než jen pro silně věřící - a zřejmě i je.
Jake | Fandíme filmu
Jake | 2014-03-03 16:09:49 | 0 0
Jaaaara: Přesně, skvěle napsáno oba dva příspěvky, chválím, díky.. :) Největším problémem je myslím tendence generalizování bez znalosti širšího kontextu, k čemuž už dlouho novinařina směřuje a kde už se bohužel nachází.. Což není dobré, ale v dnešní době (kamž jsme se to bohužel dostali) nehraje roli výtečná znalost, ale jen rychlé podání instantní informace bez znalosti obsahu, informace, která je často naprosto zavádějící a nepřesná, .. bohužel.. omlouvám se, že tady diskutujeme o slovíčkaření, nemyslím to nijak kriticky, protože vím, kam původní pisatel mířil, ale někdy je potřeba se ozvat :)
Anarvin | Fandíme filmu
Anarvin | 2014-03-03 16:08:45 | 0 0
Ten film drahý nebyl. Je to přestříhaný televizní minisérie, doplněná o několik nových scén. Diváci, pro které náboženská tematika silně nerezonuje, nepůjdou do kina na něco, co už předtím viděli zadarmo v televizi. Film připravila společnost specializovaná na výrobu náboženských produktů (knihy, filmy...). Podle ohlasů je to didaktický, staromilecký film, který se nedovažuje ničím vyčnívat. Filmová hodnota je minimální, technické zpracování televizní. Ten film je prostě spoléhá na to, že přijdou silně věřící, pro které je samotné téma dostatečným lákadlem.
Jaaaara | Fandíme filmu
Jaaaara | 2014-03-03 15:24:07 | 0 0
Anarvin: "Hlavní cílovou skupinou toho filmu byli silně věřící." Tak to si myslím, že je opět nepřesné a nezakládá se to na skutečnosti. Jednou z hlavních cílovek sice byli věřící a možnou podskupinou ti silně věřící, leč obecně se cílilo na religiózní americké křesťany, kteří tvoří zhruba 73-74% amer. populace. Nikdo by nikdy neodklepl takto drahý film pro křesťanské fundamentalisty, to prostě není pravda.

Kdybychom měli detailní přístup ke struktuře tržeb, dalo by se (ale jen velmi nepřesně a povrchně) například porovnat, v kterých amerických státech se chodilo nejvíce (+ srovnat s průměry), neboť míra religiozity je z hlediska států celkem pěkně statisticky zmapována (nejrelig.státy: Mississippy, Utah, Alabama, Louisiana versus ty nejméně relig.: Vermont, NH, Maine, Massachusetts, Oregon). Z toho by se dalo něco usuzovat ohledně intenzity víry diváků, kteří navštívili projekci, ale jinak je to jen dohad. Ale jelikož takřka 3/4 Američanů jsou věřící, tak rozhodně je velmi pravděpodobně, že drtivá většina z návštěvníků byla věřící :-)) Ale to lze zřejmě říci i o takovém Ledovém království (americké tržby) či desítkách jiných filmů... O intenzitě či síle jejich víry však lze usuzovat jen velice obtížně.
create | Fandíme filmu
create | 2014-03-03 15:21:10 | 0 0
Těch 86% zahrnuje samozřejmě silně věřící, ty kteří mají víru ve svém životě na prvním místě, jako jsem například já a nejspíš i Jake, ale na takový film bych nešel, ale také to zahrnuje lidi, kteří se k žádné církvi, či náboženské skupině nehlásí, ale pouze o sobě prohlásili, že v "něco" věří. Takže sice jsou tyhle procenta diskutabilní, ale je pochopitelné, že na nábožensky zaměřené filmy půjde více věřících, už jen z principu, ale samozřejmě záleží na víře, mě osobně by prostě vadily už jen ty detaily, které by se s Biblí neshodovali.
Je prostě jasné, že na tyhle filmy půjde více věřících :) Jen se to nemůže 100% takhle napsat, protože jak už napsal Jake, před vstupem do kina se žádný formulář o náboženském vyznání, nebo něčem takovém nevyplňuje :D
Jaaaara | Fandíme filmu
Jaaaara | 2014-03-03 15:20:19 | 0 0
Jake: Ta formulace v textu je samozřejmě nepřesná a nešťastná, nicméně mělo být zřejmě řečeno, že se jedná o "silně věřící", kteří budou přirozeně naprosto odmítat zkaženou mainstreamovou produkci západního kapitalistického světa (z principu a kategoricky). Ono být věřící, to ještě přece neznamená, být kupříkladu fundamentalista, každou neděli chodit do kostela či žít striktně dle desatera (příklad křesťanství). Těch forem víry je jistě mnoho, ale bylo v prvé řadě myšleno, že si tentokrát do kin našla cesta právě ta skupinka věřících, která zpravidla hollywoodskou produkcí pohrdá. Já bych ovšem rád viděl čísla, protože si to osobně nemyslím a rozhodně mě nepřesvědčí věta z amerického serveru, která není ničím podložená. Jinak tedy věřící (obecně) do kina určitě chodí, jen je třeba rozlišovat i uvnitř skupiny. Ale dnes se všechno generalizuje a Američané jsou v tomto experti...
Anarvin | Fandíme filmu
Anarvin | 2014-03-03 15:12:31 | 0 0
Jake - Hlavní cílovou skupinou toho filmu byli silní věřící. Ti kteří se skutečně angažují, víra je pro ně není jen jednou z mnoha součásti života, ale jedním z nejdůležitější, ne-li tou vůbec nejdůležitější součástí života vůbec. Z téhle skupiny se podařilo přilákat i značné množství lidí, kteří do kina obvykle nechodí, ale díky náboženské tematice přišli.
Jake | Fandíme filmu
Jake | 2014-03-03 15:05:39 | 0 0
Anarvin: V pohodě, nic se neděje, ale stejně mi přijde, že toto je velmi nepřesné vystižení, dalo by se říci "floskule" ... Podle analýzy Encyclopædia Britannica - Ateisté a lidé bez náboženství tvoří asi 14 % populace světa.. Tak by mě zajímalo, kdo tedy chodí do kina, když věřící lidé nepříliš často? .. Asi chodí ateisté na každý film aspoň 3x, ne? .. :)
create | Fandíme filmu
create | 2014-03-03 15:05:31 | 0 0
Laco: Já tě o něčem přesvědčovat nechci, ani to nedělám, já to napsal, kvůli kritice na filmy s biblickym podkladem, ty sis to jen vzal tak, aby ses mohl hádat...
Anarvin | Fandíme filmu
Anarvin | 2014-03-03 14:49:13 | 0 0
Dan - od napsání článku byla dostupná přesnější čísla, momentálně je to opravdu těch 922 milionů.

Přidat nový komentář

Pro psaní komentářů, se přihlašte.

Logo Fandíme filmu

Šéfredaktor webu je Petr Slavík, e-mail redakce@fandimefilmu.cz

Máte-li zájem o inzerci na našem webu napište nám na e-mail redakce@fandimefilmu.cz

Ochrana osobních údajů | Zásady používání cookies | Pravidla webu | Upravit nastavení soukromí

© 2011 - 2022 FandimeFilmu.cz / All rights reserved / Provozovatel webu je Koncal studio s.r.o.
Koncal studio s.r.o., IČO: 03604071, Lýskova 2073/57, Stodůlky, 155 00, Praha 5

adblocktest